Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2014

niemaanieba
23:42
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
niemaanieba
23:41
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
niemaanieba
23:40
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
niemaanieba
23:40
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
niemaanieba
23:39
Reposted fromaggape aggape viamefir mefir
23:31
1832 3d26 390
Reposted frombrumous brumous viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

October 13 2014

niemaanieba
20:47
Potrzebuję miłości i uczuć prawdziwych, ale wolę nic nie mieć, niż mieć coś na niby. 
— Wdowa
Reposted fromswojszlak swojszlak viaucieknijmi ucieknijmi
niemaanieba
20:47
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
     
— Lois Lowry "Egzamin dojrzałości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaucieknijmi ucieknijmi

October 12 2014

niemaanieba
22:00
Na tym polega problem z piciem (...). Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy wydarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.
— fucking Bukowski was right
niemaanieba
21:02
Czy już zawsze będę uważała, że nie zasługuję na szczęście? Czy już zawsze będę uważała się za najgorszą, nic niewartą szmatę? Czy już zawsze będę odtrącała dobrych ludzi, bo przecież "oni i tak sobie ze mnie żartują"?
— lęki egzystencjalne
niemaanieba
21:01
6701 5c62 390
Reposted fromleukopenia leukopenia vianikotynowydym nikotynowydym
niemaanieba
21:00
Czuję się żałosna, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że obserwuję wejście, spodziewając się, że zobaczę, jak nagle wchodzi. Wiem, że on nie przyjdzie, ale nie mogę się powstrzymać od czekania. I nienawidzę każdej osoby w tej gównianej dyskotece, za to, że nim nie jest.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianikotynowydym nikotynowydym
niemaanieba
20:55
plaga.wszędzie kurwa plaga facetów zranionych mniej lub bardziej, którzy przez jakąś kobietę kompletnie wyłączyli swoje uczucia i nie potrafią zaoferować nic poza fizycznością. tak jakby każdy z nich jako swój życiowy hymn przyjął piosenkę Skubasa "Nie mam dla ciebie miłości"... słowo w słowo postępują wg tego tekstu.
— aggape
Reposted fromaggape aggape vianikotynowydym nikotynowydym
niemaanieba
20:46
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viakarr4mba karr4mba
niemaanieba
20:45
2440 f85f 390
Reposted frompulperybka pulperybka viadiebitchdie diebitchdie
niemaanieba
20:44

Uzależniłem się od Ciebie błyskawicznie
Zdecydowanie za szybko, za mocno i za prędko.

Reposted fromaggape aggape viakarr4mba karr4mba

October 10 2014

niemaanieba
18:53
Mamusiu, dlaczego bociek odleciał, przecież kochał żabkę?". "Bo jak bociek całował żabkę, to robił jej dziury w buzi. Po prostu nie pasowali do siebie. Próba zbliżenia ich raniła. I nie byli temu winni.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamefir mefir
niemaanieba
18:52
Chciałabym do kogoś pisać listy. Nie smsy, nie emaily. I żeby ten ktoś mi odpisywał - prowadzić rozmowę na odległość jak za starych czasów.
Chciałabym mieć przyjaciela od listów, z którym to będę rozmawiać o wszytskim (co mnie trapi, co mnie raduje,o tym jaką ostatnio przeczytałam książkę i jaki film polecam).
Chciałabym czekać ze zniecierpliwieniem aż listonosz przyniesie tę wyczekaną kopertę z tajemniczą zawartością.
Chciałabym chodzić po sklepach i szukać najładniejszej papeterii. Starać się szukać odpowiednich słów, które kogoś zadziwią lub zachwycą, ale zawsze na wysokim poziomie intelektualnym.
Chciałabym wiedzieć co się u kogoś dzieje (co spędza mu sen z powiek lub co sprawia, że chce śpiewać o piątej nad ranem), żeby mógł się z kimś podzielić negatywnymi bądź pozytywnymi uczuciami.
Chciałabym na starość mieć przy sobie wszystkie takie wyjątkowe koperty i wiedzieć, że jeszcze istnieją ludzie o wyjątkowych duszach.
Reposted fromseptember september viawetryagain wetryagain

October 08 2014

niemaanieba
21:50
niemaanieba
21:31
Potrzebne jej było nie moje ramię, a jakiekolwiek. Potrzebowała nie mego ciepła, a ciepła drugiego człowieka. Poczułem się winny, że ja to tylko ja.
— Haruki Murakami
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl